آدرس :

     یزد- بلوار جمهوری - مابین کوچه 34 و 36 - فروشگاه ایمن کنترل موتور ایساتیس

   تلفن : 35239290-35249290-035

   تلفن فروش انواع سیم: 09134510821

   فاکس : 35249291 -035

   ایمیل : info@imencontrolmotor.com

 

 

کروکی فروشگاه روی گوگل م‍‍پ